TELC Deutsch B2-C1 Medizin Fachsprachprüfung

TELC Deutsch B2-C1 Medizin Fachsprachprüfung

“TELC Deutsch B2-C1 Medizin Fachsprachprüfung” sınavının içeriği hekim ve hekim adaylarının ileri düzeyde kelime bilgilerinin ve dil bilgilerinin yeterliliğini belirlemeye odaklıdır. Bu bağlamda, bu sınavda başarılı olmak için katılımcıların Almanca konuşulan bir ülkede, hastanede veya klinikte farklı durumlar karşısında ihtiyaçları olacak, medikal anlamda yeterli Almanca altyapısına sahip olmaları beklenir. Alman Sağlık Bakanlığının 2014 yılının Haziran ayında belirlediği yönetmelik ile uyumlu olan bu sınavda başarılı olanlar B2 düzeyinde genel Almanca ve C1 düzeyinde medikal Almanca yeterliliklerini belgelemiş olurlar.

Telc Sınav Başvuru Formu

Tüm seviyelerdeki Telc sınavlarına kolayca başvurunuzu yapabilir ve sınavlarınıza güvenle katılabilirsiniz. Sınırlı Sayıdaki Sınav Kontenjanından Yerinizi Ayırmak İçin Hemen Kaydınızı Yaptırın.

80 Dakika süren sınavın yazılı oturumunda B2 düzeyinde genel ve mesleki Almanca yeterliliği test edilir. 3 Farklı bölümden oluşan bu oturumun 30 dakikalık bölümü duyduğunu anlama, 40 dakikalık bölümü okuduğunu anlama, 10 dakikalık bölümü ise kelime bilgisi yeterliliklerini ölçmeye dayalıdır.

Sınavın 60 dakikalık sözlü oturumunda ise hekim ve hekim adaylarının, mesleklerini icra edebilmeleri için medikal alanda C1 düzeyinde Almanca dil yeterlilikleri ölçülür. Oturum öncesinde katılımcılara 20 dakikalık hazırlık süresi verilir. Her biri 20 dakika süreli üç bölümden oluşan bu oturumun ilk bölümünde katılımcılardan kurgusal bir hastanın tıbbi hikayesini, hastalığın mevcut durumunu ve geçmişini anlatmaları istenir. İkinci bölümünde aynı hastalık hakkında rapor yazılması istenir. Oturumun üçüncü ve son bölümünde ise katılımcılardan bahsi geçen hastalık konusunda kurgusal hastaya ve yakınlarına sunum yapması istenir.

TELC Deutsch B2-C1 Medizin Fachsprachprüfung sertifikasına sahip hekimler ve hekim adayları iş başvurusu yapabilmekte, çalışma izni alabilmekte ve en önemlisi diploma denkliklerini alıp Almanya’da hekimlik yapma hakkı kazanabilmektedirler.